EAC系统
申请条件及流程 您现在的位置: 首页 > EAC系统 > 申请条件及流程    
    一、关于数据安全说明 本系统是对外开放的试用系统,所录入的数据公开可见,使用时请不要录入机密数据。 二、关于系统功能说明 鉴于安全、稳定考虑,本系统暂时仅开放了部分功能和权限。 三、登录账号说明 登录用户名:test 登录  密码:test12...
                                                           

版权归有:中华全国专利代理人协会 京备12047258 技术支持:知识产权出版社有限责任公司
关闭
关闭